Allmänna villkor

ALLMÄNT

INLEDNING

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.braingineers.se och tillhörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Braingineers AB, 559125-8123 (”Braingineers”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Braingineers framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

BESTÄLLNINGSVILLKOR

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Braingineers accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Braingineers förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

RESERVATIONER

Braingineers reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Braingineers har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Braingineers meddela kunden skyndsamt om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan beställningen fortsätts behandlas. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Braingineers ansvarar inte för information på Webbplatsen som kom- mer från tredje part.

WEBBPLATSEN

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Braingineers eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Braingineers.

VILLKOR OCH BESTÄLLNING

VILLKOR

För att kunna genomföra ett köp måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder denne sig att följa Villkoren i sin helhet. Kunden godkänner även att denne tagit del av information om personuppgifter och samtycker till Braingineers användning av cookies och personuppgifter enligt vår Integritetspolicy.

BESTÄLLNING/AVTAL OM KÖP

Ett avtal om köp ingås först efter att Braingineers bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit en orderbekräftelse per e-post. Kunden har rätt att återkalla sin beställning fram tills dess att den bekräftats av Braingineers. Orderbekräftelsen bör sparas för eventuella kontakter med Braingineers kundsupport. I det fall beställningen återkallas kommer eventuella betalningar Kunden eller dess betal/kreditkortsföretag gjort återbetalas skyndsamt.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

PRISER

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

BETALLÖSNING

I samarbete med Billmate AB erbjuder vi inom Sverige betalning med Billmate Checkout eller PayPal. Du kan välja bland viktigaste betalsätten, välj mellan direktbank- och kortbetalning, faktura, delbetalning eller Swish (betalningsalternativen kan variera över tid). Du bestämmer själv vilket betalsätt du vill använda i kassan. Läs mer om våra betalsätt på Webbplatsens Betalningsvillkor. Braingineers har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Braingineers. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Braingineers eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Braingineers förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

KUNDUPPGIFTER

ANVÄNDARKONTO

Braingineers rekommenderar Kunden att skapa ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. Dock finns möjlighet att genomföra köp utan att skapa konto. När Kunden skapar sitt konto ombeds denne att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som fyllts i är korrekta och fullständiga och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Braingineers hantering av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy och är en del av dessa Villkor.

INLOGGNING OCH ANSVAR

Kunden ansvarar för sina inloggningsuppgifter samt för att ingen annan än Kunden använder dem och bör hantera dem varsamt. Kunden ska omgående anmäla till Braingineers om denne misstänker att någon obehörig fått tillgång till kundens uppgifter. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

MISSBRUK OCH BROTT MOT VILLKOREN

Om Braingineers misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto, sina inloggningsuppgifter eller på något annat sätt bryter mot Villkoren, har Braingineers rätt att stänga av Kunden. Braingineers har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

LEVERANS

LEVERANSTID

Braingineers arbetar kontinuerligt för att minimera leveranstiden till Kunden och levereras normalt inom det antal dagar som anges på Webbplatsen. Mer information kring våra leveransvillkor finner du under Leveransvillkor. Beställningar gjorda innan 16.00 vardagar skickas samma dag. Vi skickar som 1:a klass varubrev.

FÖRSENINGAR

Vid eventuella leveransförseningar meddelas Kunden om detta av Braingineers. Om inte annat särskilt avtalas och en leverans tar mer än 30 dagar och detta inte beror på Kunden, har Kunden rätt att häva köpet.

UTHÄMTNING AV PAKET

Om en leverans ska hämtas ut ska Kunden göra det inom aviserad tid. Paket hämtas normalt ut med giltig legitimation och försändelsenummer. Kunden får alltid en avisering om var och när leveransen ska hämtas. Om Kunden inte hämtar ut leveransen har Braingineers rätt att debitera Kunden en avgift om 250 kr för nedlagt arbete och fraktavgifter. Ej utlöst leverans faller inte inom ramen för ångerrätt.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Braingineers inom 14 dagar från det att Kunden taget emot den beställda varan.

UNDANTAG

Ångerrätten omfattar inte produkter med bruten försegling. I samband med beställning av vara för vilken ångerrätten inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om varan förseglats gäller inte ångerrätten om förseglingen är bruten.

FÖRFARANDE VID ÅNGERRÄTT

Om Kunden vill utöva sin ångerrätt, i det fall den är giltig, ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till Braingineers på det sätt som anges i Ångerrätt och Retur. Kunden ska ange sitt namn, adress samt annan relevant information så som ordernummer och/eller fakturanummer. Kunden kan även använda Konsumentverkets standardblankett för utövande av ångerrätt, se www.konsumentverket.se.

RETURFÖRSÄNDELSE

Om Kunden vill utöva sin ångerrätt, betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick fram tills varan anländer till Braingineers. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från det datum ångerrätten meddelades Braingineers. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick.

FÖRBEHÅLL

Ibland kan Braingineers erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

PRODUKTER

GODKÄNDA PRODUKTER

Våra produkter är godkända att användas i Sverige. Vi följer noggrant gällande lagstiftning och rekommendationer för att Kunden ska känna sig helt trygg med Braingineers produkter. Alla våra produkter produceras i certifierade miljöer under strikt kontroll. Kosttillskotten är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

UPPLYSNING GÄLLANDE KOSTTILLSKOTT

Våra produkter bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder våra kosttillskott.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Braingineers förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Ändringar i dessa Villkor publiceras på Webbplatsen och gäller från det att Kunden accepterat dem i samband med nytt köp eller vid besök på Webbplatsen, alternativt 15 dagar efter att Kunden informerats om ändringarna. Det ligger dock i Kundens intresse att hålla sig uppdaterad på Webbplatsen för att bli varse om eventuella ändringar.