INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT

INLEDNING

Braingineers värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Det är vår målsättning att följa vid var tid gällande lagar och regler. Policyn förklarar vilken typ av information Braingineers samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan. Braingineers AB (”Braingineers”, ”vi”), org.nr. 559125-8123, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. ”Webbplatsen” avser www.braingineers.se samt alla undersidor tillhörande domänen.

INSAMLING AV INFORMATION

Om du registrerar ett konto hos oss accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker att den informationen lagras hos Braingineers samt hos Misshosting – ett svenskt företag som följer GDPR. Vi samlar även in information från dig du lämnar eller har lämnat till oss samt uppgifter vi samlat in på webbplatsen via cookies. Vår cookie-policy hittar du här.

Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Om du registrerar ett konto hos oss accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker att den informationen lagras hos Braingineers samt hos Misshosting – ett svenskt företag som följer GDPR. Vi samlar även in information från dig du lämnar eller har lämnat till oss samt uppgifter vi samlat in på webbplatsen via cookies. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på vår webbplats eller som du lämnar till oss i samband med användning av vår webbplats. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress och kontaktinformation samt i förekommande fall även ekonomisk information så som kortnummer kopplat till betalkort;
 • ytterligare information som du eventuellt lämnar till oss via sociala medier;
 • transaktionsrelaterad information baserat på dina tidigare köp och aktiviteter;
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern;
 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss; samt
 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler. Till exempel kan vi be dig skicka oss ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet eller att du äger en produkt som du säljer.

SYFTE

Syftet med vår insamling av personuppgifter är för att du ska få åtkomst till Webbplatsen, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster/produkter, sörja för en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse samt för att sörja för din säkerhet på Webbplatsen, så att misstänkt beteende kan upptäckas. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • Göra upplevelsen personlig och tillgodose dina personliga behov;
 • Förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp;
 • Kontakta dig via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag; och
 • med ditt samtycke:
  • administrera erbjudande eller en undersökning;
  • tillhandahålla anpassade annonser;
  • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst
 • för vårt intresse:
  • genomdriva villkoren i våra Allmänna villkor
  • hantera vårt dagliga affärsbehov;
  • förbättra vår hemsida och kundupplevelsen;
  • för övervaknings- och analysändamål

KUNDENS INTEGRITET

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning eller betala en vara genom vår samarbetspartner Billmate och/eller PayPal.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om att en annons eller annat innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.Dina uppgifter kan komma att delas med:
 • underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning och drift av webbplatser);
 • annan tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst);
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss eller dig. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress samt klagomål om bedrägeri;
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.

COOKIES

Vi använder oss av cookies. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Läs mer om våra cookies i vår Cookie-policy.

E-POSTKOMMUNIKATION

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast Webbplatsen. I det fall du länkas till en annan webbplats bör du ta del av gällande policy för den hemsidan. Vi tar inget ansvar för andra webbplatsers hantering av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Braingineers förbehåller sig rätten att när som helst göra nödvändiga ändringar i denna integritetspolicy för att uppfylla tekniska och legala krav samt för att åtgärda störningar. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.

DINA UPPGIFTER

Vill du veta om Braingineers behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos och att få uppgifter rättade. Observera att vi enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.

ÄNDRING/AVREGISTRERING

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, så kan du ställa in dina meddelandepreferenser i ditt användarkonto eller i kommunikationen från oss.

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur du kan avböja att tredje mans cookies används för annonsering.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna Integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna Integritetspolicy.